Konstrukcija

Konfiguracija zrakoplova je standardna, sa glavnim krilom i klasičnim repnim površinama koje se sastoje od horizontalnog i vertikalnog krila koja su opremljena sa stabilizatorima. Upravljačka krilca su statički kompenzirana pomoću utega, te dinamički kompenzirana pomoću malih površina krilca koje se zakreću na suprotnu stranu od komandne površine.
Krilca na glavnim krilima su također statički kompenzirana pomoću utega u obliku trokuta, koji su spušteni iz okova krilca pomoću poluga, te su dinamički kompenzirana pomoću malih površina na krajevima krila, koje se zakreću na suprotnu stranu od komandne površine krilca.

 

Konstrukcija zrakoplova je načinjena od lameliranog drveta i šperploče uz upotrebu ljepila zrakoplovne kvalitete.
Za izradu nosača, okova i kinematike komandi koriste se aluminijske legure T3 i T5 kvalitete, čelik i čelični lim oznake Č1530 obrađen prema zrakoplovnoj kvaliteti, ako je tako zahtjevano prema nacrtima. Vezni elementi rastavljive i nerastavljive veze prema ISO i DIN normama, te ostali materijali specificirani u nacrtima zrakoplova.

 

Zrakoplov je dizajniran kao dvosjed srednjekrilac, s fiksnim stajnim trapom i repnim kotačem, kutijaste konstrukcije koja se može presvući sa staklenim ili karbonskim vlaknima ili šperpločom.
Kinematika, zatici i svornjaci izrađeni od aluminijskih profiliranih cijevi i limova kvalitete T5 sa komandnim polugama i čelićnim užadima.
Zrakoplov je opremljen standardnim instrumentima i opremom za VFR letenje, no moguće ga je opremiti za IFR letenje, te posebnom opremom, ako se za to ukaže potreba.
Poklopac kabine je izrađen iz jednog komada i otvara se na desnu stranu, kabina nije hermetički zatvorena.

Nema odgovora

Nemožete komentirati.

Prati URL |

FireStats icon Powered by FireStats